ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:13 น.
————————————————————–?

ศปภ.กทม.ให้ยื่นคำร้องรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ครัวเรือนละ 5,000 บาท ที่สำนักงานเขตหรือที่เขตกำหนดตั้งแต่บัดนี้
เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ําท่วม และเป็นการบําบัดทุกข์บํารุงสุขในเบื้องต้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พิจารณาให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัยครัวเรือน
ละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ประสบภัยจะได้นํามาใช้จ่ายในการดํารงชีวิต ระหว่างที่ กําลังฟื้นฟูสภาพความเสียหาย?ไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัว จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว
จํานวน ๓๐ เขต คือ เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตราษฎร์บูรณะ เขตคลองสามวา
เขตมีนบุรีเขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตดอนเมือง เขตคันนายาว เขตจตุจักร เขตตลิ่งชัน เขตบางเขน?เขตบางแค เขตภาษีเจริญ เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง เขตสายไหม ?เขตหนองแขมเขตหลักสี่ และ?เขตทวีวัฒนา โดยให้ผู้อํานวยการเขตสํารวจ ตรวจสอบข้อมูล และออกหนังสือรับรองจัดทําแบบ ข ๑ ,ข ๒ ส่งให้?ศปภ.กทม. เพื่อให้ธนาคารออมสินเป็น ผู้จ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัย

 

หากมีข้อสงสัย/สอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศปภ. กทม. โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๑๘๓๕

ไฟล์ที่มา :: http://www.bangkokgis.com/flood/ann-bma/สรุปแนวทาง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การจ่ายเงิน ๕๐๐๐.pdf

http://www.bangkokgis.com/flood/

flood-help-money1
URL แบบสั้น นำไปบอกต่อง่ายๆ :: http://news.welovepro.com/?p=91