สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสถานเอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งภาพถ่ายทัศนียภาพของประเทศสวิตเซอแลนด์เข้าประกวด เนื่องในงาน ?สยามนิทรรศน์รัชมงคล? เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา และฉลอง 80 ปีความสัมพันธ์ไทย-สวิส ซึ่งจะจัดขึ้น

ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2555 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ สยาม พารากอน

ติดตามรายละเอียดที่ : http://www.ekthana.com/photo-contest/?lang=th
หมดเขตส่งภาพ 10 สิงหาคมนี้

สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ จัดประกวดภาพทัศนิยภาพประเทศสวิสเซอแลนด์

**** เนื้อหาจาก?http://www.ekthana.com *****

การประกวดภาพถ่าย

สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสถานเอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งภาพถ่ายทัศนียภาพของประเทศสวิตเซอแลนด์เข้าประกวด เนื่องในงาน ?สยามนิทรรศน์รัชมงคล? เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา และฉลอง 80 ปีความสัมพันธ์ไทย-สวิส ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2555 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ สยาม พารากอน

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– ภาพถ่ายทัศนียภาพประเทศสวิสเซอแลนด์ ขนาด 10 X 12 นิ้ว ความคมชัดไม่ต่ำกว่า 2 ล้านพิกเซลส์

– ระบุวัน เดือน ปี สถานที่ถ่าย พร้อมบรรยายความประทับใจพอสังเขป พร้อมที่อยู่ และ เบอร์ติดต่อของท่าน

– ส่งได้ไม่เกิน 2 ภาพ ต่อ ท่าน

 

ผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณสถานที่จัดงาน

รางวัลที่ 1 ? นาฬิการุ่นพิเศษ จากสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ มูลค่า 50,000 บาท

รางวัลที่ 2 – บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – หลวงพระบาง โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ มูลค่า 20,000 บาท

รางวัลที่ 3 ? เครื่องทำกาแฟ Bon Caf? มูลค่า 10,000 บาท

 

กรุณาส่งภาพถ่ายของท่านก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ไปที่

เติมศักดิ์ สิงห์สมบุญ
80/2 ถนนช่องนนทรี เขตยานนาวา?กรุงเทพฯ 10120

content-swiss_alumni
URL แบบสั้น นำไปบอกต่อง่ายๆ :: http://news.welovepro.com/?p=281